Julian Bashir (FOIL)

Julian Bashir (FOIL)


Super-Rare Foil


Super-Rare Foil

  • Quantity We're Selling: 1
  • Quantity We're Buying: none
  • Shipping Weight: 0.004