Gambit #053

Gambit #053


MIni figure, no card


MIni figure, no card

  • Quantity We're Selling: 2
  • Quantity We're Buying: none
  • Shipping Weight: 0.02